close
تبلیغات در اینترنت
اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت

اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت

اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت,اوردنچر,ایمپلنت,
اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت در این درمان چند ایمپلنت کاشته شده در فک بیمار باعث گیر و ثبات دست دندان مصنوعی بیمار می شود. یک اوردنچر متکی بر ایمپلنت میتواند حرکات افقی را محدود کرده و نیروهای عمودی بیشتری را هدایت کند و همچنین توانایی جویدن یک اوردنچر متکی بر ایمپلنت 20 درصد نسبت…
وبلاگ فرهنگی مذهبی علمی پژوهشی ایستگاه

پشتیبانی