close
تبلیغات در اینترنت
دین توحیدی سرشتی همگون دارند و فطرت انسان ها

دین توحیدی سرشتی همگون دارند و فطرت انسان ها

دین توحیدی سرشتی همگون دارند و فطرت انسان ها,فطرت,دین,دین توحیدی,فطرت انسان,تقلید,
بسیاری از اندیشمندان مسلمان با توجه به آیات و روایات بر این نکته تاکید می ورزند که انسان ها در گرایش به دین توحیدی سرشتی همگون دارند و فطرت انسان ها، ثابت و پایدار و تبدیل ناپذیر و از انحراف و کجی به دور بوده و این سنت تغییر ناپذیر خداوند است و دین توحیدی هماهنگ با فطرت انسانی است…
وبلاگ فرهنگی مذهبی علمی پژوهشی ایستگاه

پشتیبانی