close
تبلیغات در اینترنت
دین توحیدی سرشتی همگون دارند و فطرت انسان ها

دین توحیدی سرشتی همگون دارند و فطرت انسان ها

دین توحیدی سرشتی همگون دارند و فطرت انسان ها,فطرت,دین,دین توحیدی,فطرت انسان,تقلید,
بسیاری از اندیشمندان مسلمان با توجه به آیات و روایات بر این نکته تاکید می ورزند که انسان ها در گرایش به دین توحیدی سرشتی همگون دارند و فطرت انسان ها، ثابت و پایدار و تبدیل ناپذیر و از انحراف و کجی به دور بوده و این سنت تغییر ناپذیر خداوند است و دین توحیدی هماهنگ با فطرت انسانی است یعنی میان ایجاد تکوینی انسان ها و تشریع قوانین هماهنگی کامل است در نهج البلاغه )خطبه اول( امیر مؤمنان هدف از بعثت انبیاء را برانگیختن فطرت توحیدی انسان بر می شمارد، اما سؤال اینجاست پس علت اینکه بسیاری از مردم از دین می…
وبلاگ فرهنگی مذهبی علمی پژوهشی ایستگاه

پشتیبانی