close
تبلیغات در اینترنت
ساختار سرامیک ها

ساختار سرامیک ها

ساختار سرامیک,قانون اول پائولینگ,قانون پائولینگ,ساختار نمک طعام,ساختار بلند روی,ساختار وورتزیت,ساختار کلرید سزیم,ساختار فلوریت,ساختار آنتی فلوریت,ساختار پروسکایت,ساختار کوراندوم,ساختارهای سیلیکاتی,ساختار,
ساختار سرامیک ها (Ceramic Structures) بر اساس نحوه چیدمان یون ها در کنار یکدیگر، استوار است. در بلور های یونی نحوه قرار گیری یون ها به شکلی است که نیرو های جاذبه حداکثر و نیرو های دافعه حداقل باشند. پنج قانون عمومی وجود دارد که ساختار های بلوری را تفسیر می کنند. این قوانین پنج گانه، قوانین پائولینگ نام دارند.  قانون اول پائولینگ: در هر ساختار، یک چند وجهی آنیونی در اطراف هر کاتیون ایجاد می شود. عدد هماهنگی یا همسایگی هر کاتیون، برابر با تعداد آنیون های احاطه کننده آن است…
وبلاگ فرهنگی مذهبی علمی پژوهشی ایستگاه

پشتیبانی