close
تبلیغات در اینترنت
ويژگي ها و استانداردهای سيمان پرتلند

ويژگي ها و استانداردهای سيمان پرتلند

ويژگي ها و استانداردهای سيمان پرتلند,استاندارد,سیمان,سیمان پرتلند,سه كلسيم سيليكات,دو كلسيم سيليكات,چهار كلسيم آلومينوفريت,ويژگي‌هاي فيزيكي الزامي سيمان پرتلند,زمان گيرش سیمان,ويژگي‌هاي سيمان پرتلند پوزولاني,ويژگي‌هاي شيميايي سیمان,
ويژگي ها و استانداردهای سيمان پرتلندهدف و دامنه كاربرد هدف از تدوين اين استاندارد ، تعيين ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي و نيز روش نمونه برداري انواع سيمان پرتلند مي باشد كه با نشان "پ" مشخص مي شود ويژگي‌هاويژگي‌هاي شيميايي و فيزيكي انواع پنجگانه سيمان پرتلند بايد با مندرجات اين استاندارد مطابقت داشته باشند.ويژگي‌هاي شيميايياين ويژگي‌ها از استاندارد ASTM-C-150-00   اقتباس شده است.ويژگي‌هاي شيميايي الزامي انواع پنجگانه سيمان پرتلند بايد با مندرجات جدول…
وبلاگ فرهنگی مذهبی علمی پژوهشی ایستگاه

پشتیبانی