close
تبلیغات در اینترنت
مقايسه آجرهاي شيلي و آجرهاي رسي

مقايسه آجرهاي شيلي و آجرهاي رسي

مقايسه آجرهاي شيلي و آجرهاي رسي,آجر رسي,آجر شيلي,ويژگي هاي آج,ويژگي هاي آجر,خصوصيات ماده اوليه,مواد اولیه معدنی,مواد اولیه سرامیک,شیل,رس,شیمی,
چکيده اساسي¬ترين عامل در کيفيت محصول ماده اوليه است. از دير باز تا کنون خاک رس مهم ترين ماده اوليه براي توليد آجر شناخته شده است. اما آجرهاي توليد شده با خاک رس معمولاً داراي کيفيت پاييني هستند و حتي در برخي از ويژگي¬ها مانند درصد جذب آب مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي آجر نمي-باشند. لذا به تازگي براي توليد آجر به جاي خاک رس از مواد ديگري استفاده مي¬شود. هدف از اين مطالعه مقايسه بين برخي از خصوصيات آجرهاي رسي با آجرهاي شيلي و بررسي علل تفاوت بين آنها مي¬باشد. به اين منظور…
وبلاگ فرهنگی مذهبی علمی پژوهشی ایستگاه

پشتیبانی