close
تبلیغات در اینترنت
کامپوزیت های زمینه پلیمری

کامپوزیت های زمینه پلیمری

کامپوزیت,کامپوزیت های زمینه پلیمری,تعریف کامپوزیت,کامپوزیت های ماتریس پلیمری,کامپوزیت های پایه پلیمری,اجزاي یک ماده کامپوزیتی,پلی استر,اپوکسی,فنولیک,آمین,پلی آمیدها,پلی اتراترکتون,رزین وینیل استر,تقویت کننده هاي کامپوزیت هاي زمینه پلیمري,فرآیندهاي ساخت کامپوزیت هاي زمینه پلیمري,فرآیند قالب گیري باز,لایه گذاري دستی,پاشش رزین,فرآیند قالب گیري بسته,قالب گیري فشاري,
مقدمه   بیش از سی سال است که مواد کامپوزیتی ، پلاستیک ها و سرامیک ها به عنوان مواد برتر شناخته شده اند. حجم کاربرد مواد کامپوزیت به طور پیوسته رشد پیدا کرده و در بازار هاي جدید نفوذ و تسخیر زیادي داشته اند. بسیاري از نیازهاي صنعتی مانند صنایع فضایی، راکتورسازي، الکترونیکی، ساختمان سازي، حمل و نقل و... امکان استفاده از یک نوع ماده که همه ي خواص موردنظر را فراهم نماید وجود ندارد. در این صنایع به موادي نیاز است که ضمن داشتن استحکام بالا ، سبک باشد، مقاومت سایشی و مقاومت به ضربه ي خوبی داشته باشند.…
وبلاگ فرهنگی مذهبی علمی پژوهشی ایستگاه

پشتیبانی