close
تبلیغات در اینترنت
مواد اولیه آجر

مواد اولیه آجر

مواد اولیه آجر,آجر,اجر,نحوه شناسایی مواد اولیه معدن برای آجر,
مواد اولیه آجر عمده مواد اولیه آجر خاک های رسی است. در بعضی موارد هم از خاک هایی که عمده ترکیب آنها ماسه های سیلیسی است به عنوان مواد کمکی همراه مواد رسی استفاده میشود.برای شناسایی خاک های رسی لازم است، کیفیت خاک رسی به صورت عمومی شناسایی شود. خاک های رسی از تجزیه مستقیم سنگ های آذرین به دست می آیند و یا از تجزیه و هوازدگی شیل های حاصل می شوند.در مورد حالت اول این مواد به دو شکل برجا و یا رسوبی خود را نشان می دهند. یک دسته از خاک های رسی، برجا هستند که در لابه لای خود معمولاً دارای مقادیری رس های…
وبلاگ فرهنگی مذهبی علمی پژوهشی ایستگاه

پشتیبانی